Kvalitetsbedømmelser

Den faglige kvalitet af patientbehandlingen i speciallægeklinikker overvåges ligesom på hospitaler af bl.a. Danske Regioner, Foreningen af Praktiserende Speciallæger og Sundhedsstyrelsen. Disse bedømmelser udmøntes på en skala fra uacceptabel - høj kvalitet, eller blot som ikke-godkendt/gokendt. Indenfor de seneste år har Børne og Allergi Klinikken Randers været igennem flere bedømmelser af den faglige kvalitet: 

- Kvalitetsevaluering i speciallægepraksis (KVIS). Et pilotprojekt. Udført af Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger; 2011. Resultat: Høj kvalitet. 

- Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis. Udført af Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger; 2013. Resultat: Høj kvalitet.  

- Tilsyn med privat behandlingssted. Sundhedsstyrelsen; 2014. Resultat: Godkendt. Den fulde rapport kan læses på: http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/6B7948A4144B4D2D962167BEA7A63D7B.ashx

- Kvalitetsevaluering i speciallægepraksis. Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger; eKVIS; oktober 2016. Resultat: Akkrediteret, med denne bemærkning i surveyrapporten: "Klinikken har gennem mange år arbejdet dedikeret med kvalitetsudvikling indenfor faglighed og patientsikkerhed". Akkrediteringsresultatet kan ses på http://www.ikas.dk/afgørelser/praktiserende-speciallæger/

- Måling af patientoplevet kvalitet (eKVIS). En spørgeskemaundersøgelse udført af Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis for Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger; marts 2017. Resultat: Meget høj kvalitet. 

- Kvalitetsevaluering i speciallægepraksis. Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger; eKVIS; november 2019. Resultat: Akkrediteret, med denne bemærkning i surveyrapporten: "Da alle indikatorer er helt eller i betydelig grad opfyldt kan der umiddelbart tildeles følgende status: Akkrediteret". Akkrediteringsresultatet kan ses på http://www.ikas.dk/afgørelser/praktiserende-speciallæger/

Som en del af vores kliniske forskningsaktiviteter har vi jævnligt kontrolbesøg af Lægemiddelstyrelsen (Sundhedsstyrelsen), udenlandske lægemiddelstyrelser eller andre evalueringsmyndigheder, senest november 2008, november 2010,  maj 2014, December 2015, og hver gang har vi opnået godkendelse af vores forskningsmetoder og -kvalitet.