Håndtering af personoplysninger

Indhentning af journaloplysninger fra sygehus, egen læge eller praktiserende speciallæge sker kun efter aftale med patienten (forældre/værge).

Fremsendelse af oplysninger til andre relevante behandlere, sociale instanser, forsikringsselskaber sker kun efter aftale med patienten (forældre/værge).

Patienter (forældre/værge) gøres ved opslag i klinikken og her på  klinikkens hjemmeside opmærksomme på, at de kan frabede sig, at oplysninger indhentes og videregives ved opslag i elektroniske systemer. Opslagets tekst lyder:

 

"Sundhedsloven giver adgang til indhentning og videregivelse af oplysninger om helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ved opslag i elektroniske systemer i forbindelse med aktuel behandling af patienter. Patienter skal gøres opmærksom på, at de kan frabede sig, at oplysninger indhentes og videregives."

Tilbagemelding til den læge, der har henvist barnet, i form af et såkaldt "svarbrev" om undersøgelsesresultater m.m. kræver tilladelse fra patienten (forældre/værge).

Der er ikke adgang til vores journal oplysninger ved opslag udefra - dog undtaget vores IT-udbyder, som har mulighed, med vores deltagelse, for at få fjernadgang til vores computere. Dette kan  kun lade sig gøre, hvis en af klinikkens medarbejdere sidder ved skærmen, da der skal udveksles koder til fjerntilgangen.