Henvisning til Børne og Allergi Klinikken

Man skal være 0-18 år gammel for at kunne blive henvist til os. Hvis man er henvist, før man fylder 18, må man dog fortsat blive behandlet hos os, indtil man fylder 20 år.

Man kan kun komme hos os, hvis man er henvist af sin praktiserende læge. Man skal derfor bede sin læge om en henvisning til os. Når man ved, at lægen har sendt henvisningen til os, kan man ringe til os (8710 0808) og aftale en tid med vores sekretær. Ole læser alle henvisninger og tager stilling til, hvordan henvisningen skal prioriteres (akut eller normal ventetid).

En henvisning dækker ca. 5 besøg. Hvis man derefter fortsat skal komme i klinikken, skal lægen bedes om at sende en gen-henvisning til os.

Ventetid

Ventetiden er for de fleste patienters vedkommende varierende mellem 2-4 uger. For nogle patienter med alvorlige eller akutte symptomer er den få dage. Ring og spørg os.

Det første besøg

Den første gang, man kommer i Børne og Allergi Klinikken, kan det variere, hvor lang tid konsultationen varer. De efterfølgende gange varer en konsultation typisk 10-25 minutter. Som hovedregel tager vi ikke blodprøver eller foretager andre belastende undersøgelser den første gang, vi ser et barn.

Har I fået en tid hertil, som I ikke ønsker at bruge, beder vi Jer om at meddele det til os så hurtigt og i så god tid som muligt. Så kan vi nemlig give tiden til en anden.


 

Adresse


 Børne og Allergi Klinikken | Østervold 30, 3. sal | 8900 Randers | tlf: 87 10 08 08 |